Gunnestorps bygata i Göteborg

Sidan är främst till för boende i området, men nedan är lite allmän information.
Kontakta styrelsen för lösenord till resterande delar.

Gunnestorps bygata består av 43 fastigheter föredelade på ett antal mindre gator inom området. Det finns även en lekplatts, 3 sandlådor, boullebana, skyddsrum/lokal, förråd för gemensamma verktyg mm. Gemensamma ytor administreras av en Samfällighetsförening.

 

Historia:

Efter att det stora raset i Tuve hade inträffat 1977 sattes planeringen snabbt igång för att ersätta de raserade husen. Det första området i Gunnestorp Övergård byggdes mellan 1980-81 och består av 18 fastigheter. Mellan de nybyggda husen och Gunnestorpsvägen fanns en 4H-gård och hagar med betande djur. Gården förstördes i en brand och 4H blev istället erbjudna att bedriva sin verksamhet på gården i Kättilsröd, där de startade 1982. Efter branden planerades och byggdes det andra området. Det stod klart 1986 och består av 25 fastigheter. Adressen till de båda områdena är Gunnestorps Bygata.

 

Samfällighetsföreningen

Inomkvartersmark, förutom tomtmark, utgör samfälligheten. Exempel på vad som ingår i denna är inomkvartersgator, grönytor, lekplatser, VA- och dagvattenledningar, ytterbelysning, parkeringsplats, kabel-TV och bredband, skyddsrum mm. För att förvalta samfälligheten bildades Samfällighetsföreningen Gunnestorp Övergård I och II 1986